سرور مجازی آمریکا -small

شروع از
120,000 تومان /ماهانه
 • تعداد هسته سی پی یو 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • هارد 40 گیگابایت
 • پهنای باند 4 ترابایت

سرور مجازی آمریکا -medium

شروع از
240,000 تومان /ماهانه
 • تعداد هسته سی پی یو 2 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • هارد 60 گیگابایت
 • پهنای باند 6 ترابایت

سرور مجازی آمریکا -large

شروع از
380,000 تومان /ماهانه
 • تعداد هسته سی پی یو 4 هسته
 • رم 4 گیگابایت
 • هارد 80 گیگابایت
 • پهنای باند 8ترابایت

سرور مجازی آمریکا -xlarge

شروع از
860,000 تومان /ماهانه
 • تعداد هسته سی پی یو 8 هسته
 • رم 8 گیگابایت
 • هارد 160 گیگابایت
 • پهنای باند 10 ترابایت

سرور مجازی آمریکا -xxlarge

شروع از
1,780,000 تومان /ماهانه
 • تعداد هسته سی پی یو 16 هسته
 • رم 16 گیگابایت
 • هارد 160 گیگابایت
 • پهنای باند 10 ترابایت