پایه

79,000 تومان /ماهانه
 • فضا 50 گیگ
 • اکانت نمایندگی 5 عدد
 • تعداد هاست 50 عدد
 • DNS اختصاصی هرنمایندگی دارد
 • کنترل پنل نمایندگی WHM
 • اس اس ال رایگان دارد
 • بکاپ گیری روزانه

کلاسیک

129,000 تومان /ماهانه
 • فضا 100 گیگ
 • اکانت نمایندگی 8 عدد
 • تعداد هاست 100 عدد
 • DNS اختصاصی هرنمایندگی دارد
 • کنترل پنل نمایندگی WHM
 • اس اس ال رایگان دارد
 • بکاپ گیری روزانه

پیشرفته

229,000 تومان /ماهانه
 • فضا 200 گیگ
 • اکانت نمایندگی 15 عدد
 • تعداد هاست 300 عدد
 • DNS اختصاصی هرنمایندگی دارد
 • کنترل پنل نمایندگی WHM
 • اس اس ال رایگان دارد
 • بکاپ گیری روزانه