Super-ARCp-1

122,000 تومان /ماهانه
 • فضای هارد دیسک 20480 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • DNS (نیم سرور) اختصاصی
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 25
 • سیستم عامل کلاد لینوکس (ابری)
 • کنترل پنل نماینده WHM
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • آنتی شل و اسکنر eXploit Scanner
 • مقدار مجاز Cpu 25 %
 • مقدار مجاز Ram 1024 مگابایت
 • تعداد کانکشن همزمان ۱۰۰

* جهت سفارش از دامنه ملی ایران IR بدلیل احتمال تحریم سی پنل استفاده نکنید .

* قیمت ها بصورت پایه میباشد و نسبت به افزایش بیش از حد و میزان مصرف بالا قیمت افزایش می یابد .

* جهت اطلاع بیشتر درباره سرویس ریسلر از طریق سامانه پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید .

Super-ARCp-2

132,000 تومان /ماهانه
 • فضای هارد دیسک 25600 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • DNS (نیم سرور) اختصاصی
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 50
 • سیستم عامل کلاد لینوکس (ابری)
 • کنترل پنل نماینده WHM
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • آنتی شل و اسکنر eXploit Scanner
 • مقدار مجاز Cpu 30 %
 • مقدار مجاز Ram 1024 مگابایت
 • تعداد کانکشن همزمان ۱۰۰

* جهت سفارش از دامنه ملی ایران IR بدلیل احتمال تحریم سی پنل استفاده نکنید .

* قیمت ها بصورت پایه میباشد و نسبت به افزایش بیش از حد و میزان مصرف بالا قیمت افزایش می یابد .

* جهت اطلاع بیشتر درباره سرویس ریسلر از طریق سامانه پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید .

Super-ARCp-3

142,000 تومان /ماهانه
 • فضای هارد دیسک 30720 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • DNS (نیم سرور) اختصاصی
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 100
 • سیستم عامل کلاد لینوکس (ابری)
 • کنترل پنل نماینده WHM
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • آنتی شل و اسکنر eXploit Scanner
 • مقدار مجاز Cpu 35 %
 • مقدار مجاز Ram 2048 مگابایت
 • تعداد کانکشن همزمان ۱۰۰

* جهت سفارش از دامنه ملی ایران IR بدلیل احتمال تحریم سی پنل استفاده نکنید .

* قیمت ها بصورت پایه میباشد و نسبت به افزایش بیش از حد و میزان مصرف بالا قیمت افزایش می یابد .

* جهت اطلاع بیشتر درباره سرویس ریسلر از طریق سامانه پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید .

Super-ARCp-4

152,000 تومان /ماهانه
 • فضای هارد دیسک 35840 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • DNS (نیم سرور) اختصاصی
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 150
 • سیستم عامل کلاد لینوکس (ابری)
 • کنترل پنل نماینده WHM
 • کنترل پنل کاربران Cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
 • آنتی شل و اسکنر eXploit Scanner
 • مقدار مجاز Cpu 40 %
 • مقدار مجاز Ram 2048 مگابایت
 • تعداد کانکشن همزمان ۱۰۰

* جهت سفارش از دامنه ملی ایران IR بدلیل احتمال تحریم سی پنل استفاده نکنید .

* قیمت ها بصورت پایه میباشد و نسبت به افزایش بیش از حد و میزان مصرف بالا قیمت افزایش می یابد .

* جهت اطلاع بیشتر درباره سرویس ریسلر از طریق سامانه پشتیبانی ارتباط برقرار نمایید .