با هاست بک آپ از اطلاعات خود محافظت کنید .

با هاست بک آپ وب داده ، سریع ترین روش بک آپ گیری در دنیا ، در اختیار شماست .

Backup-50GB
 • 50 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-100GB
 • 100 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
backup-200GB
 • 200 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-300GB
 • 300 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-400GB
 • 400 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-500GB
 • 500 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-600GB
 • 600 گیگابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-1TB
 • 1 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان
Backup-2TB
 • 2 ترابایت فضای هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد زیر دامنه رایگان
 • دارد SSL رایگان