نمایندگی سی پنل NVMe SSD

با کیفیت ترین نمایندگی سی پنل ، برای شما و کاربرانتان

cPanel Reseller 5GB

5 گیگابایت نمایندگی سی پنل با هارد NVMe
قابلیت ساخت 10 عدد هاست سی پنل
دسترسی به آرشیو بک آپ ها تا 14 روز
سایر امکانات نامحدود

  • هلند یا ایران موقعیت نمایندگی هاست سی پنل
cPanel Reseller 10GB

10 گیگابایت نمایندگی سی پنل با هارد NVMe
قابلیت ساخت 20 عدد هاست سی پنل
دسترسی به آرشیو بک آپ ها تا 14 روز
سایر امکانات نامحدود

  • هلند یا ایران موقعیت نمایندگی هاست سی پنل
cPanel Reseller 20GB

20 گیگابایت نمایندگی سی پنل با هارد NVMe
قابلیت ساخت 40 عدد هاست سی پنل
دسترسی به آرشیو بک آپ ها تا 14 روز
سایر امکانات نامحدود

  • هلند یا ایران موقعیت نمایندگی هاست سی پنل
cPanel Reseller 50GB

50 گیگابایت نمایندگی سی پنل با هارد NVMe
قابلیت ساخت 50 عدد هاست سی پنل
دسترسی به آرشیو بک آپ ها تا 14 روز
سایر امکانات نامحدود

  • هلند یا ایران موقعیت نمایندگی هاست سی پنل
cpanel Reseller 100GB

100 گیگابایت نمایندگی سی پنل با هارد NVMe
قابلیت ساخت 100 عدد هاست سی پنل
دسترسی به آرشیو بک آپ ها تا 14 روز
سایر امکانات نامحدود

  • هلند یا ایران موقعیت نمایندگی هاست سی پنل
cPanel Reseller 200GB

200 گیگابایت نمایندگی سی پنل با هارد NVMe
قابلیت ساخت 200 عدد هاست سی پنل
دسترسی به آرشیو بک آپ ها تا 14 روز
سایر امکانات نامحدود

  • هلند یا ایران موقعیت نمایندگی هاست سی پنل