پایه

158,000 تومان /ماهانه
 • فضا 100 گیگ
 • اکانت نمایندگی 10 عدد
 • تعداد هاست 100 عدد
 • DNS اختصاصی هرنمایندگی دارد
 • کنترل پنل نمایندگی WHM
 • اس اس ال رایگان دارد
 • بکاپ گیری روزانه

کلاسیک

258,000 تومان /ماهانه
 • فضا 200 گیگ
 • اکانت نمایندگی 16 عدد
 • تعداد هاست 200 عدد
 • DNS اختصاصی هرنمایندگی دارد
 • کنترل پنل نمایندگی WHM
 • اس اس ال رایگان دارد
 • بکاپ گیری روزانه

پیشرفته

458,000 تومان /ماهانه
 • فضا 400 گیگ
 • اکانت نمایندگی 30 عدد
 • تعداد هاست 600 عدد
 • DNS اختصاصی هرنمایندگی دارد
 • کنترل پنل نمایندگی WHM
 • اس اس ال رایگان دارد
 • بکاپ گیری روزانه