سرور اختصاصی هلند ( 30TB )

شروع از
9,750,000 تومان
ماهانه
 • کانفیگ خود را از سایت https //www.leaseweb.com/ دریافت و از طریق تیکت ارسال نمایید .

سرور اختصاصی آلمان ( 250TB )

شروع از
9,750,000 تومان
ماهانه
 • کانفیگ خود را از سایت https //www.leaseweb.com/ دریافت و از طریق تیکت ارسال نمایید .

سرور اختصاصی هلند ( 100TB )

شروع از
12,000,000 تومان
ماهانه
 • کانفیگ خود را از سایت https //www.leaseweb.com/ دریافت و از طریق تیکت ارسال نمایید .

سرور اختصاصی آلمان ( 30TB )

شروع از
9,750,000 تومان
ماهانه
 • کانفیگ خود را از سایت https //www.leaseweb.com/ دریافت و از طریق تیکت ارسال نمایید .

سرور اختصاصی هلند ( 250TB )

شروع از
20,000,000 تومان
ماهانه
 • کانفیگ خود را از سایت https //www.leaseweb.com/ دریافت و از طریق تیکت ارسال نمایید .

سرور اختصاصی آلمان ( 100TB )

شروع از
9,750,000 تومان
ماهانه
 • کانفیگ خود را از سایت https //www.leaseweb.com/ دریافت و از طریق تیکت ارسال نمایید .

سرور اختصاصی وارز Ryzen 5

5,346,500 تومان
ماهانه
 • CPU AMD Ryzen 5 3600 (6c/12t @ 3.6 GHz)
 • RAM 32GB DDR4
 • Storage 480GB NVMe
 • Uplink 1 Gbps
 • Bandwidth 50 TB
 • Location NL - Amsterdam
 • Data center SpectraIP

سرور اختصاصی وارز Ryzen 9

13,209,000 تومان
ماهانه
 • CPU AMD Ryzen 5 3600 (6c/12t @ 3.6 GHz)
 • RAM 32GB DDR4
 • Storage 480GB NVMe
 • Uplink 1 Gbps
 • Bandwidth 50 TB
 • Location NL - Amsterdam
 • Data center SpectraIP