Silver-Trade

Начиная от
395,250 تومان
ежемесячно
  • ««« در صورت خرید سالانه فقط هزینه 10 ماه را پرداخت می کنید »»»

سرور مخصوص انجام ترید و فعالیت در فارکس و انواع صرافی های خارجی
RAM 2GB
CPU 1 Core
Space 20Gb
IP 1

Gold-Trade

Начиная от
895,900 تومان
ежемесячно
  • ««« در صورت خرید سالانه فقط هزینه 10 ماه را پرداخت می کنید »»»

سرور مخصوص انجام ترید و فعالیت در بایننس ، فارکس و انواع صرافی های خارجی
RAM 4GB
CPU 2 Core
Space 40Gb
IP 1

Diamond-Trade

Начиная от
1,482,000 تومان
ежемесячно

سرور مخصوص انجام ترید و فعالیت در بایننس و فارکس
RAM 8GB
CPU 2 Core
Space 80Gb
IP 1